All posts tagged: bangsaen

ยกทะเลซีฟู้ด อร่อย สด ณ บางแสน | FAV Flavour


ยกทะเลซีฟู้ด อร่อย สด ณ บางแสน เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าเกิดอยากจะแบบชิลล์ๆ One day Trip ไปเที่ยวหาของกินอร่อยๆ อะไรงี้ แล้วอยากกินซีฟู้ด ก็เลยป่ะ! ไปบางแสน!! ทะเลใกล้ๆ เนี่ยแห …